فاطمه مرضیه (سلام الله علیها) از منظر حضرت امام خمینی (ره)

فاطمه زهرا(سلام الله علیها) افتخار خاندان وحی 
[فاطمه زهرا (سلام الله علیها)] زنی که افتخار خاندان وحی بود و چون خورشیدی بر تارک اسلام عزیز می درخشد ؛ زنی که فضایل او ، هم طراز فضایل بی نهایت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و خاندان عصمت و طهارت بود ؛ زنی که هر کسی با هر بینش درباره ی او گفتاری دارد و از عهده ی ستایش او بر نیامده ، احادیثی که از خاندان وحی رسیده به اندازه ی فهم مستمعان بوده و دریا را در کوزه ای نتوان گنجاند و دیگران هر چه گفته اند به مقدار فهم خود بوده ، نه به اندازه ی مرتبت او ... 
این خانه ی کوچک فاطمه (سلام الله علیها) و این افرادی که در این خانه تربیت شدند که به حسب عدد چهار نفر بودند و به حسب واقع ، تمام قدرت حق تعالی را تجلی دادند ،خدمت هایی کردند که ما را و شما را و همه ی بشر را به اعجاب درآورده است .60/12/18 
حضرت زهرا (سلام الله علیها) از دیدگاه مقام معظم رهبری (دامت برکاته ) 
ـ خصوصیات حضرت فاطمه (سلام الله علیها) و پیروانش 

باید در عمل پیرو فاطمه زهرا (سلام الله علیها) باشیم . ما باید این راه را برویم . ما هم باید گذشت کنیم ، اطاعت کنیم ، عبادت کنیم . 

ادامه مطلب را اینجا بخوانید


/ 0 نظر / 30 بازدید