آيه تطهير و عصمت اهل بيت ۱

 بخش اول 1. خداوند متعال در اين آيه شريفه مى فرمايد : «إنّما يريد اللّه ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت و يطهّركم تطهيراً ; (احزاب ، 33) خداوند اراده كرده است ، كه ناپاكى و پليدى را از شما ]اهل بيت پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله)[ دور كند ، و شما را از هر نظر پاك سازد .»<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

كلمه «إنّما» در آيه ، انحصار خواست خداوند متعال را مى رساند و مى فهماند كه خدا خواسته است ، رجس و پليدى را تنها از اهل بيت(عليهم السلام) دور كند و به آنان عصمت عطا كند .

2.قطعاً مراد از «اهل البيت » زنان آن حضرت نيستند ; زيرا به قرينه اى كه در خود آيه است (و آن تفاوت ضميرها است ; چون هيچ گاه صحيح نيست قرآن كريم ضمير مردان را به زنان ارجاع دهد و بگويد : «عنكم » ; بلكه اگر مقصود همسران اهل بيت بودند ، بايد مى فرمود : «عنكنّ») و روايات متعددى كه در تفسير اين آيه ـ از منابع معتبر اهل تسنن و شيعه ـ و از شخص پيامبراكرم صلى الله عليه وآله نقل شده است، ثابت مى كند كه مخاطب در اين آيه ، پيامبراكرم صلى الله عليه وآله و على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام مى باشند .

يك نمونه از آن احاديث ، داستان حديث كساء است كه پيامبراكرم صلى الله عليه وآله على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را فرا خواند ; حضرت عبايى بر آن ها افكند و فرمود :

خداوندا ! اين ها خاندان منند ; رجس و آلودگى را از آن ها دور كن و در همين هنگام آيه تطهير نازل شد .

شايان ذكر است كه اين روايت ، را مسلم از قول «عايشه » در صحيحش ، حاكم در «مستدرك » ، بيهقى در «سنن » ابن جرير در «تفسيرش » و سيوطى در «الدرالمنثور» نقل كرده اند .

3.جمله «يريد» اشاره به اراده تكوينى خداوند متعال دارد ; يعنى ; خداوند متعال با يك فرمان تكوينى اراده كرده است كه شما را از هرگونه آلودگى پاك و مصون دارد ، نه اراده تشريعى ; زيرا اراده تشريعى ، به معناى مكلف ساختن آن ها به حفظ پاكى خويش است و مى دانيم اين تكليف منحصر به خاندان پيامبراكرم صلى الله عليه وآله نيست ، بلكه همه مسلمانان مكلف و مؤظف هستند كه خود را پاك نگهدارند .

4. دانشمندان علم كلام ، عصمت را موهبت الهى و ذاتى دانسته اند كه بر اساس شايستگى هاى آنان و نيز تحت شرايطى ، به شخص معصوم افاضه مى شود و هرگز قابل تحصيل و اكتساب نيست . آيه تطهير و برخى آيات ديگر (ص/ 47 ; دخان/ 32 و.. .) بر اين مطلب دلالت مى كنند .

 

/ 0 نظر / 19 بازدید