عصمت پيامبران-عصمت علمي

درباره عصمت پيامبران ، به ويژه اهلبيت عصمت و طهارت(عليهم السلام) چند آيه در قرآن كريم آمده است ؟ لطفاً آيات مربوط را بيان فرماييد ؟

 قسمت اول :

عصمت علمي 

ما شيعيان ، انبياى الهى را از گناه معصوم و از خطا مصون دانسته ، هرگز ميان كبيره و صغيره ، عمد و سهو ، پيش از دوران نبوت و پس از آن ، فرقى نمى گذاريم .

عصمت ، حالتى است كه شخص را از قرار گرفتن در خطا و گناه باز مى دارد

بنابراين براى ايشان دو نوع عصمت مطرح است : 

1- عصمت از خطا و اشتباه كه به آن عصمت علمى مى گويند

2- مصونيت از گناه كه عصمت عملى نام دارد .

براى عصمت ، مراحلى را بيان كرده اند كه عبارتند از:

1 . مصونيت در گرفتن وحى الهى

2 . مصونيت در تبليغ و بيان اصول و فروع دين

3 . مصونيت از گناه ، خواه انجام حرام باشد يا ترك واجب

4 . مصونيت از خطا در امور ديگرى همچون اشتباه حواس در تشخيص امور مربوط به زندگى خود يا اشخاص ديگر .

براى عصمت علمى (مرحله اوّل و دوم و چهارم ) مى توان به دلايلى از قرآن استناد كرد :

 مانند آيه 26 - 28 سوره جن :

 «علم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً * إلاّ من ارتضى من رسول فانّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً * ليعلم أن قد أبلغوا رسلت ربّهم و أحاط بما لديهم و أحصى كَّل شىء عدداً

 داناى نهان است ، و كسى را بر غيب خود آگاه نمى كند ; جز پيامبرى را كه از او خشنود باشد كه ]در اين صورت[  براى او از پيش رو و از پشت سرش نگهبانانى خواهد گماشت تا معلوم بدارد كه پيامهاى پروردگار خود را رسانيده اند و ]خدا [ بدانچه نزد ايشان است ، احاطه دارد و هر چيزى را به عدد شماره كرده است .»

براساس اين آيه ، خداوند علم غيب را در اختيار فرستادگانى كه مورد رضاى او هستند قرار مى دهد ; همچنين مأمورانى را از پس و پيش ، مراقب پيامبران خود قرار مى دهد تا آنها اوامر الهى را درست ابلاغ كنند .

 از اين رو چون پيامبران به واسطه مأمورانى تحت نظارت الهى قرار دارند ، لازم مى آيد كه آنها هم در دريافت وحى ، و هم در ارائه آن به مردم معصوم باشند ، در اين مورد ، به آياتى ديگر نيز استناد شده است كه برخى از آنها عبارتند از :

 اعلى ، 6 و 7 ; نمل ، 6 ; نجم ، 3 و 4 ; طور ، 48  

/ 0 نظر / 16 بازدید