چرا حضرت موسى(عليه السلام)هنگام همراهى با حضرت خضر،

خلف وعده مى كردند و به كارهاى ايشان اعتراض مى كردند؟

از آن جا كه حضرت موسى از يك سو پيامبر بزرگ الهى بود و پيامبر بايد حافظ جان و مال مردم باشد و امر به معروف و نهى از منكر كند، (ضمن اين كه معلوم نيست، تعهد داده باشد كه حتى نسبت به اعمال به ظاهر خلاف شرع و منكر، مانند: كشتن كودك و... سكوت كند) و از سوى ديگر، وجدان انسانى او اجازه نمى داد در برابر چنين كار خلافى سكوت اختيار كند، در برابر كارهاى حضرت خضر، زبان به اعتراض مى گشود، امّا بعد از آگاهى از باطن كارهاى حضرت خضر قانع شد و زبان به اعتراض نگشود.


نویسنده : گروه پرسمان قرآني ساعت ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ تاریخ یکشنبه ٩ دی ،۱۳۸٦